Hova vezet a túlzott informatikai központosítás az egészségügyben

Hova vezet a túlzott informatikai központosítás az egészségügyben - Az egységesnek képzelt egészségügyi informatikai koncepció káros mellékhatása - Király Gyula

Több mint 2 éve jelent meg a központi egészséginformatikai szolgáltatásokról szóló 29/2022. (I. 31.)
Kormányrendelet, amelyben megfogalmazásra került, hogy a hazai állami egészségügyi
intézményekben záros határidőn belül csak egyetlen, a jogszabály megjelenésével egyidőben
megvásárolt eMedSolution medikai rendszer működhet. Az egységes egészségügyi informatikai
szolgáltatások biztosítására létrehozott Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ
Nonprofit Kft. (ESZFK) feladata így nem csak az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT)
fejlesztése, alkalmazásüzemeltetése, ügyfélszolgálati tevékenységének biztosítása, hanem
valamennyi állami egészségügyi intézményi szoftver szállítása és üzemeltetése is.
Az előadás során fel kívánjuk hívni a figyelmet a központosított informatikai szolgáltatások negatív
következményeire, elfogadva Magyarország Kormányának azon törekvését, hogy a hazai
egészségügyben – és annak részeként a fekvőbeteg-intézményekben – a betegellátást
maradéktalanul kiszolgáló valamint az egészségpolitikai döntésekhez érvényes és
naprakész adatokat szolgáltatni képes, gyors és hatékony informatikai rendszerek álljanak
szolgálatban. Szakmai álláspontunk szerint egy HIS-rendszer kizárólagossá tétele a
kórházakban, nem szolgálja ezt a célt.
Tudatosítani szeretnék az érdekeltek és a döntéshozók számára, hogy ezzel az állami kizárólagosságot
jelentő döntéssel a magyarországi egészséginformatikai termékkel rendelkező vállalkozások
ellehetetlenülnek, így már rövid távon megszűnik a minőséget és a magas szintű szolgáltatásokat
biztosító piaci verseny, érdekeltség hiányában eltűnik, vagy esetlegessé válik a technológiai fejlődést
követő innováció.