Teret adunk az egészségnek

Teret adunk az egészségnek
Egészségügyi ágazati fejlesztések - Tolnay Roland (ESZFK)

Az ESZFK az Egészséginformatikai Stratégiában meghatározott egységes intézményrendszer
elemeként az egészséginformatikai irányítási rendszeren belül a megvalósításért felelős
szervezet. Integrációs, adattárolási, központi infrastruktúra biztosítási és szolgáltatási
feladatain túlmenően támogatja az ágazatirányítási rendszer működtetését, a központi
egészséginformatikai igények összegyűjtését, elemzését és műszaki megvalósítását.

A jövőbeni fejlesztési célok között továbbra is alapvető feladat az EESZT továbbfejlesztése.
Ennek eredményeként folyamatosan új funkciók, új ágazati folyamatok és új technológiák
épülnek be az EESZT rendszerébe. Ez egyszerre jelenti újabb betegellátási folyamatok
digitalizálását, a háttérintézmények fejlesztéseit, a járó-és fekvőbeteg ellátás kiterjesztett
támogatását, a bővülő adatvagyon fejlesztését és kiaknázását, illetve a lakosság felé a
személyes hozzáférés eszközrendszerének bővítését, valamint az egyre szélesedő telemedicina
szolgáltatásokat. A tervezett uniós projektek fókuszában az ellátási folyamatok digitalizálása
mellett a jó minőségű adatok előállításának és kiaknázásának eszközrendszere áll: a
strukturált ellátási dokumentáció kialakítása és kiterjesztése, az ellátási adatok tömeges
feldolgozhatóságát biztosító adatközpont kialakítása, valamint a mesterséges intelligencia
eszközrendszerének integrálása. Emellett az ESZFK számos projekt megvalósítójaként
támogatja az Európai Unió eHealth projektjeinek megvalósulását az infrastruktúra és az
adatminőség fejlesztés területén.