A digitális egészségügy kormányzati célkitűzései

A digitális egészségügy kormányzati célkitűzései - dr. Kádár Magdolna, PhD (Belügyminisztérium)

Hazánkban az egészségügy digitalizációs reformja egyszerre kell, hogy támogassa az egészségügyi rendszer és a lakosság igényeit. Az egészségügyi rendszer tekintetében a fejlesztések célja a rendszer fenntarthatóságának, finanszírozhatóságának biztosítása, költséghatékonyságának erősítése, az egészségügyi adatvagyon biztonságos kezelésének megteremtése, valamint magasabb minőségű szolgáltatások nyújtása, illetve ezzel párhuzamosan a lakosság egészségi állapotának javítása. Az egészségügy digitalizációs reformjának fő célja az információs és kommunikációs technológiák (IKT) alkalmazása a megelőzés, a diagnosztika, a kezelés, valamint a nyomonkövetés javítása érdekében, növelve ezzel az egészségügyi ágazat hatékonyságát, megkönnyítve a szolgáltatásokhoz való hozzáférést és javítva az ellátás, valamint a szolgáltatások minőségét. Kormányzati célkitűzések között szerepel többek között az egészségügyi adatvagyon és az ehhez kapcsolódó  szakmai fejlesztések, az EESZT-t érintő fejlesztések és a központi távdiagnosztikai rendszer fejlesztései.

A tervezett reform eredményeképpen hazánkban korszerű infokommunikációs megoldások megjelenésével, a telemedicinális szolgáltatások kialakításával egy a hatékonyabb intézményi működés válik elérhetővé támogatva  a humán erőforrás optimális szervezését, jobb kihasználását és az egészségügyi dolgozók adminisztratív terheinek csökkentését az okos eszközök bevonásával a virtuális térben megvalósuló ellátások által.