A digitális orvos. Milyen eszközökkel támogathatjuk a digitális pácienseket?

A digitális orvos. Milyen eszközökkel támogathatjuk a digitális pácienseket? - Abonyi Zsolt (Inspira Research), dr. Máté Attila (eHealth Software Solutions), Szabó Bálint (ESZFK), Moderátor: dr. Domokos Márton (CMS Law)  

Abonyi Zsolt (Inspira Research)

Az Inspira Healthcare Research több, mint 1300 kérdőíves megkérdezés és sok száz
mélyinterjú keretében vizsgálta különböző orvos csoportok digitális érettségét,
kommunikációs csatorna preferenciáját az elmúlt másfél év során.
A COVID-tól várt ugrásszerű fejlődés a digitalizáció terén csak részben figyelhető meg, sokak
körében inkább a személyes jelenlét iránti igényt erősítette fel ez az időszak.
A kutatási eredmények alapján egyértelmű, hogy jelenleg nem beszélhetünk még
egységesen digitálisan érett célcsoportról, az orvostársadalom rendkívül heterogén e
tekintetben (is). Azonosíthatunk olyan szegmenst, amely kifejezetten preferálja a digitális
csatornákat, platformokat, eszközöket, és kihasználja ezek előnyeit, de az orvosok közel
egyharmada még mindig csak a személyes, tradicionális csatornákban és eszközökben hisz.
Ugyanakkor örömteli, hogy a különbségek már nem elsősorban demográfiai dimenziók
mentén figyelhetők meg, hanem az orvosok attitűdje a meghatározó.
Az eszközellátottság mennyisége és minősége terén még mindig jelentős különbség
figyelhető meg a nagy állami intézmények, illetve magán centrumok, valamint a kisebb
kórházak, rendelők között – utóbbiak esetében további jelentős eszköz és tudás oldali
fejlesztésre is szükség van.
Az orvostársadalom a mesterséges intelligencia, gépi tanulás, big data hozzáférés és
alkalmazása terén is polarizálódik szakterület és intézmény méret alapján. Míg például a
radiológia, onko-dermatológia, kardiológia területén felismerték az orvosok, hogy a jövőbeli
sikeres praxis szerves részét képezik (de nem helyettesítik a humán erőforrást és
szakértelmet) majd az új eszközök, az MI és a folyamatos tanulás, addig az orvosok nagy
része úgy gondol ezekre a területekre, mint olyan változások, amik csak jóval az ő nyugdíjba
vonulásuk után nyernek teret.