A Digital Health céljai és az eredmények mérhetősége

A Digital Health céljai és az eredmények mérhetősége -  Prof. Gulácsi László, az MTA doktora

A Digital Health (DH) alkalmazásoktól várjuk, hogy növekedjék az egészségügy hatékonysága és
költség-hatékonysága, miközben az egészségügy egyre inkább betegközpontúvá váljon. Ahhoz, hogy
ezt el is érjük, valid adatokra van szükség az ellátó rendszer különböző szintjén és a különböző
szakmák képviselői számára. Ebben segítségünkre vannak a különböző digitális megoldások,
megemlíthetők az egészségügyi applikációk és viselhető eszközök és más alkalmazások, amelyek
segítségével az emberek könnyedén nyomon követhetik alapvető fizikai paramétereiket. Már ma is
nagyon jelentős és minden bizonnyal hatalmas fellendülés előtt áll az egészségügyben a robotika.
Mindezekhez a mesterséges intelligencia módszertanát használjuk egyre kiterjedtebben. Emellett ne
feledkezzünk meg arról sem, hogy a DH az egészségipar része, amely részesedése, a KSH adatai
alapján, a GDP 6-12%ára tehető.
A DH új egészségügyi technológia, feltételezzük, hogy klinikai hatásosság és hatás/mellékhatás
aránya olyan kedvező, ami korábban elképzelhetetlen volt. Olyan prevenciós és terápiás területeken
is eredmények elérése vállhat lehetővé, ahol azelőtt nem állt rendelkezésre megfelelő beavatkozás. A
DH bizonyos területeken lehetővé teheti az egészségügyi célok megváltoztatását. Míg sok esetben
korábban a cél a tünetek csökkentése, a betegség-progresszió lassítása, a szövődmények elkerülése
volt, a DH alkalmazásával cél lehet a teljes remisszió elérése és a károsodások megelőzése.
Jelentősen kiterjedtebbé vállhatnak az elérhető eredményeknek, azaz a kimeneteknek az a köre, ahol
egészség-nyereség érhető el a DH alkalmazásának köszönhetően. Az eredmények ennek
következtében olyan területeken is jelentkezhetnek, amelyekre korábban ─ DH hiányában ─ kevesebb
figyelem irányult, ide tartoznak az életminőség, munkaképesség és a társadalmi hatás. Fontos kérdés,
hogy mindezen eddig felsoroltakat tudjuk-e mérni? Vannak-e megfelelő valid kimenetek (outcome)
amelyeket valid módszertannal mérni tudunk hazai környezetben.
A DH olyan egészségügyi technológia, amelynek közpénzből származó finanszírozása merül fel, ezért
szükséges a hatásosságra, biztonságosságra, költség-hatékonyságra és költségvetési hatásra
vonatkozó adatok prezentálása. Azaz, mérnünk kell a DH ’egészség-nyereség / többlet egészség
termelő képességét’ és az ezzel kapcsolatos költségeket, megfelelő komparátorokkal történő
összehasonlításban.
Az előadás során azt vizsgáljuk, hogy a fentebbi célokkal kapcsolatosan milyen mérési lehetőségek, és
kimenet mutatók (outcome) állnak rendelkezésünkre, vannak-e ezekhez megfelelő validált mércéink.
Ezek a sikeres DH alkalmazások alapvető fontosságú tényezői. Mennyiben mérjük az ellátás
minőségét és például a betegek elvárásait, annak érdekében hogy az ellátás betegközpontúvá váljon?
Saját DH kutatásokból származó konkrét példákon mutatjuk be a viselhető eszközök hasznát
meghatározó kérdéseket, valamint a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazhatóságával
kapcsolatos kihívásokat.